Tehnička Zaštita Objekata
Bezbednost Za Svaki Prostor
Postavljanje sistema tehničke zaštite zatvorenih i otvorenih prostora u skladu sa Vašim potrebama i našim preporukama.

Interfoni

photo

Interfonski sistemi zadovoljavaju potrebu osnovne kontrole pristupa različitih korisnika. Automatic House pruža uslugu nabavke i ugradnje audio i video interfona kako za porodične kuće tako i za stambene zgrade i druge veće objekte.

Saznajte više na posebnoj stranici

Alarm

photo

Ugradnjom alarmnog sistema obezbeđujete zaštitu prostora od provale i neovlašćenog pristupa. Automatic House u saradnji sa najvećim distributerima opreme na tržištu Srbije pruža kompletna rešenja za protivprovalnu zaštitu objekata.

Saznajte više na posebnoj stranici

Video Nadzor

photo

Sistem video nadzora omogućuje Vam da u svakom trenutku, sa udaljene tačke imate direktan uvid u dešavanje u prostoru koji se nadgleda. Video nadzor ima široko rasprostranjenu primenu - od primene u kontroli pristupa, preko upotreba u saobraćaju do komercijalne upotrebe radi praćenja i poboljšanja produktivnosti.

Saznajte više na posebnoj stranici

Zaštita od Požara

photo

Postavljanjem odgovarajuće zaštite omogućuje se rano otkrivanje i aktivira dojava ili automatski sistem za gašenje. Automatic House pruža usluge isporuke i montaže opreme za detekciju požara. Pravovremeno otkrivanje ključno je za lokalizaciju požara u objektima.